top of page

ArtMatrjoshka . Over ons

DSC_0300_edited.jpg
DSC_0240.jpg
IMG-20200201-WA0135_edited.jpg

KUNSTLESSEN:

- Schilderen, boetseren, batikken,    sculpturen

- Literatuur en poëzie

- Danslessen

- Zanglessen en koorzang

- Toneellessen

65722045_2330006800601514_41914367184878
61990108_2314456152156579_26231898448383

 Kunstatelier (tekenen, knutselen)

Het talent van het kind lijkt op de parels die in de schelp verborgen zijn. Onze taak om de schelpen voorzichtig te openen en de parels van talent eruit te halen.  Onze creatieve begeleiders helpen de aanleg van de kinderen te ontdekken. Zij leren onze kinderen op een oorspronkelijke manier te denken, observeren en creëren. Het kind komt in aanraking met inspiratie. Onze taak is om alle voorwaarden voor creatieve ontwikkeling van het kind, zoals gemoedsrust en zelfbesef, aan te wakkeren. 

Toneelatelier

Tijdens de lessen worden de kinderen niet enkel instrumenten spelen, dansen en zingen geleerd, maar de manier waarop zij op het toneel (het podium) zich moeten gedragen.
Wij maken de aanleg voor het genot van de harmonie van de klanken die rondom ons zijn wakker, alsook de aanleg voor de vrije omgang, de zekerheid van hun capaciteiten. Wij steunen hun streven naar het besef, creativiteit en observatie. 

Literatuur en poëzie atelier

Russische taal is onmogelijk zonder het studie van de Russische literatuur. De studie van de literatuur als een schoolvak is de belangrijkste voorwaarde van spraakkunde en linguïstische kennis van de leerlingen.

De literatuur – is een van de belangrijkste domeinen van de filologie. De verbinding tussen de literatuur en de Russische taal is veroorzaakt door de schooltradities en een diepe betrekking van de communicatieve en esthetische functie van het woord. De kunst van het woord ontdekt alle rijkdom van de taal.

De belangrijkste bijdrage van literatuur is de vorming van de persoonlijkheid, spirituele waarden en ethische normen. De cursus literatuur is gebaseerd op de principes van de interactie tussen kunst en leven, de eenheid tussen innerlijke en uiterlijke esthetiek, de geschiedenis, de traditie, innovatie, het begrijpen van de historische en culturele boodschap, het verstaan van de fundamentele beginselen van de theorie omtrent en de geschiedenis van de literatuur, het vormen van de vaardigheden om literatuurwerken te waarderen en analyseren. 

De literatuuratelier bevat de volgende aandachtspunten:

- bewust artistiek lezen van literatuurwerken van verschillende genres; 

- uitdrukkingsvol lezen van de artistieke tekst; 
- -verschillende soorten van vertellen (uitvoerig, kort, gedeeltelijk, met commentaren, met creatieve taken). 
- - antwoorden op de vragen die het kunstwerk oppert; 
- - het aanleren van verzen en proza; 
- - de analyse en interpretatie van de literatuurwerken; 
- - het schrijven van opstellen op basis van de literatuurwerken; 
- -het opzoeken en vervolgens analyseren van informatie . 


De studie van de literatuur in de secundaire school is gericht op het verwerven van de volgende doelstellingen: 
* de opvoeding van de ethische en esthetische ontwikkeling van de persoonlijkheid, het vormen van humanistische wereldbeschouwing, burgerlijk bewustzijn, patriottisch gevoel, liefde en respect voor de literatuur en waarden van de cultuur. 
* de ontwikkeling van de emotionele perceptie van kunstwerken, de ontwikkeling van analytisch en conceptueel denken, lezerscultuur en het begrijpen van de boodschap van de schrijver; het vormen van fundamentele voorstellingen over de literatuur in vergelijking met andere kunst, de behoefte aan het lezen van literatuurwerken, de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke taal van de studenten; 
* het ontdekken van literatuurwerken, het interpreteren van de context en historische literaire gebeurtenissen, 
* het aanleren van de vaardigheden van lezen en analyse van de kunstwerken op basis van literaire ideeën, het verwerven van de nodige kennis van de literatuurgeschiedenis; de bepaling van historische en menselijke inhoud in literatuurwerken; het gebruik van formeel Russisch tijdens het schrijven van opstellen. 
De doelstelling van de literatuurstudie kan worden bereikt met behulp van klassieke literaire werken welke erkend worden vanuit het perspectief van artistieke kwaliteit. Bijgevolg het doel van het literair onderwijs is de studenten klassieke kunstwerken met hoge artistieke kwaliteit bij te brengen. 

bottom of page