top of page

Vrouwenvereniging Matrjoshka. Over ons.

19095728_1880206465581552_33225859336004

 Even voorstellen: “Matrjoshka”

Nog voor er sprake was van een vereniging, kwamen de Russischtaligen uit de regio vaak samen met vrienden en kennissen; zij organiseerden een feestje, maakten een uitstapje, hielden een creatieve workshop, richtten een poëzieavond in, verzorgden een thematisch seminarie, …

Meer en meer personen raakten geïnteresseerd en de groep werd aldus steeds maar groter.

Eén van die mensen was Tatjana Polechuk. “Ik droomde altijd van een ‘Centrum van de Russische cultuur’ of van een ‘ontmoetingscafé’ waar we met zijn allen zouden kunnen genieten van een aangename, vriendschappelijke sfeer.”  –  “Ik ben al altijd actief in het Izegems verenigingsleven,” vervolgt Tatjana, “en op een bepaald moment besloot ik dan maar om met een eigen vereniging van start te gaan.”

2011 – De vrouwenvereniging “Matrjoshka” was een feit en had als doelstellingen: de samenhorigheid vergroten, een betere integratie, het leven aangenaam maken door elkaar te helpen en te informeren. Maar er was ook een voornaam iets: de herinnering aan onze roots.

“Wij voelen ons hier goed in België, we hebben er ons werk, we hebben veel vrienden en kennissen… maar wij missen toch de tradities, de gewoontes, de taal van ons land: Rusland, Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Wit-Rusland…”

Onze eerste groepsactiviteit was een bezoek aan het Izegems Schoeiselmuseum. Sindsdien organiseerden wij meer dan honderd activiteiten.

De vereniging “Matrjoshka” is lid van de Cultuurraad en van IDee-raad in Izegem (Adviesraad van Integratie en Diversiteit).

Wij komen één of twee keer per maand samen en hebben ondertussen zo onze vaste tradities: Nieuwjaarsfeest, Maslenitsa, Internationale Vrouwendag, Dag van de Overwinning, Moederdag, poëzieavond, dansavond, bezoeken Belgische steden… Elk jaar gaan wij naar een Russisch ballet, een toneelstuk of een film. In onze workshops leren wij allerlei leuke, handige, nuttige trucjes. Dankzij onze rubriek “Made in Belgium” maken wij kennis met de geschiedenis, de tradities en de cultuur van België…

In september 2017 startten wij onder de koepel van de vrouwenvereniging “Matrjoshka” de Russischtalige school in Izegem waar professionele, gediplomeerde leerkrachten de Russische taal aan de kinderen aanleren.

In 2018 openden wij met trots nog twee filialen, één in Brugge en één in Oostende. 

Wij starten ook een intercultureel “Praatcafé” waar Nederlandstaligen hun kennis van de Russische taal en cultuur kunnen bijschaven én waar Russischtaligen hun kennis Nederlands kunnen verbeteren.

Onze kernspreuk daarbij is: “Wederzijds respect en wederzijds luisteren, zijn de fundamenten van harmonie binnen een samenleving.”

Voor meer info:

bottom of page